TD2018(SD)WG0007关于佛山市顺德区北滘镇桃村村鸭粉大道南侧、碧海路东侧地块使用权网上挂牌文件的更正公告

2018年05月29日

我中心于2018519日发布佛山市顺德区北滘镇桃村村鸭粉大道南侧、碧海路东侧地块使用权(交易编号为TD2018SDWG0007)网上挂牌流转公告。现对该地块网上挂牌流转文件更正如下:

    网上挂牌流转文件第8页和第27页中:“本次集体建设用地使用权挂牌流转涉及的相关税费由交易双方按规定各自承担支付。”更正为:“本次集体建设用地使用权挂牌流转所涉及的相关税费由竞得人支付。”

    特此公告。


                        佛山市顺德区公共资源交易中心

                                                 2018年5月29

附件:

主办单位:佛山市公共资源交易中心

咨询电话:0757-83993168    备案序号:粤ICP备11020220号-1