TD2018(SD)WG0006佛山市顺德区勒流街道黄连黄中北路68号地块公开交易结果公告

2018年06月26日

TD2018SDWG0006号(位于佛山市顺德区勒流街道黄连黄中北路68号地块,土地使用权面积110377.58平方米)因在挂牌期限内没有竞买人参与竞买报价,该宗地不成交。

 

  特此公告。

 

佛山市顺德区公共资源交易中心

                                                                                                                                          2018625

主办单位:佛山市公共资源交易中心

咨询电话:0757-83993168    备案序号:粤ICP备11020220号-1